Instal·lacions Sistemes

 

Elèctrics

L’electricitat ha estat i és la principal activitat en la nostra empresa.  Cal destacar el pes històric que ha tingut el bobinatge de motors, tant trifàsics com monofàsics. Aquests han centrat part important de la nostra activitat, així en la seva reparació com en el control i l’automatisme de control del seu funcionament, amb variadors de velocitat per millorar-ne la vida útil i gestió energètica.

Realitzem quadres elèctrics de protecció i distribució, sempre de baixa tensió.

En el nostre catàleg de serveis podeu acabar d’aprofundir en la diversitat de serveis que oferim als nostres clients en el camp de l’electricitat

Telecomunicacions i Electrònica

En l’era de la informació i les comunicacions, és cabdal saber donar resposta a les necessitats de la societat. Tenim les eines per tal de donar resposta i registre necessari per a dur a terme l’activitat de forma regular.

En el nostre departament d’electrònica i telecomunicació podem fer auditories electròniques i informes tècnics. Aquest ens aporta suport tècnic a l’empresa en aquells sistemes que requereixen coneixements tècnics i poder afrontar amb garantia noves instal·lacions cada cop més dotades d’eines de comunicació.

Auditories de televisió per informar de possibles cobertures de TDT, certificacions d’instal·lacions de telecomunicacions, projectes ICT en instal·lacions noves i en ICT renove.

Automàtica

Amb el departament d’electrònica hem entrat en el món de l’automatisme, diversificant l’estudi de diferents fabricants del sector, des de la sensòrica bàsica fins els processadors més avançats.

Treballem SCADA d’Omron i Siemens; sistemes automàtics de Siemens, Omron i Telemacanique, amb els que creiem que podem donar resposta a les necessitats del sector industrial.

Control de velocitat, control de temperatura, sistemes de pesatge, etc.

Domòtica

La voluntat de la nostra empresa és precisament la diversificació i, com no, no podríem oblidar la domòtica. Hem apostat per l’estàndard europeu, per lo que fem estudis i dissenys en el sistema KNX.

També fem projectes amb sistemes d’altres fabricants, com per exemple Simons.

Climatització i Calefacció

Estudi, disseny i instal·lació de sistemes de climatització i ACS. En molts casos la font de generació d’energia, tant per la climatització com per la calefacció, pot ser la mateixa; així com la distribució del fluid caloportador.

Treballem amb diferents marques de qualitat contrastades en el mercat i amb les que tenim total confiança.

Estudis d’eficiència energètica.

Hidràulics

Instal·lació de bombes d’aigua per subministre d’aigua, tant a nivell domèstic com a nivell industrial.

Estudis de la bomba que requereix la vostra instal·lació, així com de l’estalvi energètic possible.