Disseny Projectes

 

Certificats energètics

Des de l’entrada en vigor del RD 235/2013 pel que s’aprova el procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica d’edificis existents, tots els edificis que siguin objecte de compra, venda o lloguer, hauran de disposar d’un certificat d’eficiència energètica que permeti valorar i comparar les seves prestacions des del punt de vista energètic.

Per a l’obtenció d’aquest certificat nosaltres disposem dels recursos tècnics i humans necessaris.

ICT

Empresa habilitada amb el registre nacional i autonòmic d’instal·lacions de Telecomunicacions i amb el departament d’enginyeria de telecomunicacions.

 

 

Llicència d’activitats

El nostre departament d’enginyeria pot tramitar llicències d’activitat.

Projectes elèctrics

Estudis i projectes de BT per a reformes, ampliacions i noves instal·lacions, tant de nivell domèstic com industrial.

Realització de butlletins de reconeixement i certificats d’instal·lacions.

 

Domòtica KNX

Realització de projectes de domòtica per oficines i per habitatges.

Partner en domòtica de sistemes KNX, estàndard europeu.