Avís legal

En compliment del art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI+CE), l’informem que:

El titular de la pàgina https://pelegri.net es:

Denominació Social:  Electricitat Industrial Pelegri, S.L.

CIF:                            B-25384652

Domicili:                Polígon Industrial La Raconada, Nau – C, Torrefarrera (Lleida)

Telèfon:                  973751515

Email:                       info@pelegri.net

 

Les seves dades

La informació o dades personals que el usuari faciliti seran tractats con segons lo establert en las Polítiques de Protecció de Dades. L’usuari declara que tota la informació o dades que siguin facilitats son veraços i es corresponen amb la realitat.

Privacitat/Protecció de dades personals

Electricitat Industrial Pelegri, S.L. compleix amb les directrius Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679) i més normativa vigent en cada moment, i vela per garantitzar un correcte us i tractament de les dades personals del usuari.

Per fer això, amb cada formulari de demanar dades de caràcter personal, es farà saber al usuari de la existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li del responsable del tractament realitzat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, PROGRAMACION INTEGRAL S.A. creadora del lloc web informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Informacion y el Comercio Electrónico i sol·licitarà al usuari el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Menors d’edat

Els continguts de la Pàgina Web estan dirigits a persones majors d’edat. Electricitat Industrial Pelegri, S.L. no pretén obtenir dades de persones menors d’edat. Quan Electricitat Industrial Pelegri, S.L. tingui coneixement de que existeixen en  el seu fitxer, dades de caràcter personal d’un menor, procedirà de immediat a cancel·lar aquestes dades.

Obligacions del usuari

El usuari tindrà que respectar en tot moment els termes i condicions establerts per la pàgina web.

El usuari utilitzarà la pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pugues derivar-se al incomplir els termes i condicions de la pàgina web.

El usuari no podrà utilitzar la pàgina web per transmitir, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadores de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat Industrial e Intel·lectual

Electricitat Industrial Pelegri, S.L. per sí o como cessionària, es titular de tots els seus drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així com el de els elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ ordinador necessaris per el  seu funcionament, accés i us, etc.).

En virtut de lo disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa en la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització de Electricitat Industrial Pelegri, S.L. Tots els drets reservats.

El USUARI es compromet a respectar els drets de Propiedad Intelectual e Industrial titularitat de Electricitat Industrial Pelegri, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i també imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per el seu us personal i privar. El USUARI tindrà que  abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Electricitat Industrial Pelegri, S.L..

Drets d’exclusió

Electricitat Industrial Pelegri, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar el accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o de un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions de Us del portal.

Electricitat Industrial Pelegri, S.L. perseguirà el incompliment de las Condicions de Us del portal, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions i enllaços

Electricitat Industrial Pelegri, S.L. es reserva el dret d’ efectuar sense previ avis les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o incloure tant els continguts i serveis que presta com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats, així com en les Condiciones Generales de Contratación aquí determinades.

Electricitat Industrial Pelegri, S.L. no es responsabilitza del mal us que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

En el cas de que en https://pelegri.net/ es disposessin enllaços o hipervíncles cap a  altres llocs de Internet, PROGRAMACION INTEGRAL S.A. creadora del lloc web no exercirà cap tipus de control sobre aquest llocs i continguts. En cap cas PROGRAMACION INTEGRAL S.A. creadora del lloc web assumirà responsabilitat alguna per els continguts de algun enllaç perteneixent a un lloc web aliè ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests  hipervíncles o altres llocs d’ Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’ associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Les condicions d’ us de la Pàgina Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre el usuari i Electricitat Industrial Pelegri, S.L. es regiran e interpretaran d’acord  amb les lleis espanyoles. Per  la solució de qualsevol conflicte que pogués suscitar-se, el usuari i Electricitat Industrial Pelegri, S.L. es sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels  jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.