Registre de Telecomunicacions

Registre estatal i autonòmic d'instal·lacions de telecomunicacions núm. 1503