Projectes Elèctrics

Estudis i projectes de BT per a reformes, ampliacions i noves instal·lacions, tant de nivell domèstic com industrial.

Realització de butlletins de reconeixement i certificats d'instal·lacions.